ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,17:32  อ่าน 98 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.79 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,17:32   อ่าน 98 ครั้ง