ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,17:32  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..