ผลงานนักเรียน
หนังสือเล่มเล็กเรื่อง “ASEAN น่ารู้”
เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
รายละเอียดผลงาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/10ZnOwV4ZNRyecsNamIkh6LZlfQgW429f?usp=drive_open
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,20:19   อ่าน 9 ครั้ง