โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผลงานนักเรียน
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^เด็กดี ศรีโรงเรียน^
เด็กหญิงประภัสสร วงศ์เดือน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
รายละเอียดผลงาน
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^เด็กดี ศรีโรงเรียน^
ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ดูเพิ้มเติมได้ที่
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,06:56   อ่าน 84 ครั้ง