โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผลงานนักเรียน
หนังสือเล่มเล็กเรื่อง ^เด็กไทย ใส่ใจค่านิยม^
เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
รายละเอียดผลงาน
หนังสือเล่มเล็กเรื่อง ^เด็กไทย ใส่ใจค่านิยม^
ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ดูเพิ่มเติมได้ที่
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561,19:43   อ่าน 100 ครั้ง