โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผลงานนักเรียน
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ศึกษา อาเซียน”
เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
รายละเอียดผลงาน
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ศึกษาอาเซียน “
ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ดูเพิ่มเติมได้ที่
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,15:42   อ่าน 92 ครั้ง