โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผลงานนักเรียน
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^แอ่ว...ลำปาง^
เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
รายละเอียดผลงาน
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^แอ่ว...ลำปาง^
ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง


#เล่มที่ 6/2561
พบกับเล่มใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,20:31   อ่าน 77 ครั้ง