โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ โอกาสแห่งความหวัง นำสู่ความสำเร็จ”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2561,10:48   อ่าน 176 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็กเรื่อง “ASEAN น่ารู้”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,20:19   อ่าน 200 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็กเรื่อง “เนินมะปราง บ้านเฮา”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,13:18   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็กเรื่อง “ก้าวให้ไกล พัฒนาสังคมไทย ให้ยั่งยืน”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,13:51   อ่าน 216 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ของดีเมืองกำแพง”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,13:11   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ครอบครัวพอเพียง”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร วงศ์เดือน เด็กหญิงนริสรา เนียนไทยสง เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,13:04   อ่าน 498 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ครั้งหนึ่งในชีวิต”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร วงศ์เดือน เด็กหญิงนริสรา เนียนไทยสง เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,12:58   อ่าน 183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “ ความสุขที่แท้จริง”
ชื่อนักเรียน : : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,12:50   อ่าน 168 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “คิดดี แล้วเหรอ”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,12:46   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^เด็กดี ศรีโรงเรียน^
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร วงศ์เดือน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,06:56   อ่าน 281 ครั้ง