โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผู้บริหาร

นายสุริยัน ชัยพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2017
ปรับปรุง 07/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 302876
Page Views 520515
ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียนสะสม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม
2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
3 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม
4 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
5 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม
6 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 055296297
7 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
8 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
9 โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 0-5539-1123
11 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
12 โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 055-391-069
13 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
14 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม
15 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
16 โรงเรียนวัดไพรสุวรรณ บ้านไร่ บางกระทุ่ม
17 โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม 0882774348
18 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม บ้านไร่ บางกระทุ่ม
19 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
20 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม
21 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม 055-294189
22 โรงเรียนวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม
23 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
24 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม 0813795959
25 โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
26 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
27 โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
28 โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
29 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
30 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
31 โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
32 โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
33 โรงเรียนวัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม
34 โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
35 โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
36 โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
37 โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
38 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
39 โรงเรียนบ้านบึงช้าง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
40 โรงเรียนวัดไชยนาม ชัยนาม วังทอง
41 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
42 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชัยนาม วังทอง 0-5531-1129
43 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ชัยนาม วังทอง
44 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง 0-8970-6320-9
45 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง 055310209
46 โรงเรียนบ้านดินทอง ดินทอง วังทอง
47 โรงเรียนบ้านดงน้อยปลั่งทองคำวิทยา ท่าหมื่นราม วังทอง
48 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง
49 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง
50 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ท่าหมื่นราม วังทอง
51 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
52 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง 055234428
53 โรงเรียนบ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง
54 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านกลาง วังทอง
55 โรงเรียนบ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง
56 โรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง 0-55-989-240
57 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง
58 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลาง วังทอง
59 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง
60 โรงเรียนบ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง
61 โรงเรียนบ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง
62 โรงเรียนบ้านซำหวาย บ้านกลาง วังทอง 086-2020
63 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง
64 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ บ้านกลาง วังทอง
65 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
66 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง
67 โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี วังทอง
68 โรงเรียนสามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง
69 โรงเรียนบ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง
70 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง
71 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง
72 โรงเรียนบ้านหนองงา พันชาลี วังทอง
73 โรงเรียนบ้านวังพรม วังทอง วังทอง
74 โรงเรียนบึงราชนก วังทอง วังทอง
75 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
76 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง 055-311026
77 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง 055-312518
78 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง วังทอง
79 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง
80 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง
81 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง
82 โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง
83 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง
84 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง
85 โรงเรียนบ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง
86 โรงเรียนสฤษดิ์เสนา วังนกแอ่น วังทอง
87 โรงเรียนบ้านน้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง 08-1280-4817
88 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง 055310212
89 โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง
90 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง 055-310215
91 โรงเรียนวัดทางลัด วังพิกุล วังทอง
92 โรงเรียนวัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
93 โรงเรียนบ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง 0-1953-6837
94 โรงเรียนวัดวังพิกุล วังพิกุล วังทอง
95 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง
96 โรงเรียนบ้านวังประดู่ วังพิกุล วังทอง
97 โรงเรียนบ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง
98 โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง
99 โรงเรียนบ้านคลองแร่ หนองพระ วังทอง
100 โรงเรียนบ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง
101 โรงเรียนบ้านสะเดา หนองพระ วังทอง
102 โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง
103 โรงเรียนบ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง
104 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม แก่งโสภา วังทอง
105 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง
106 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง
107 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง
108 โรงเรียนบ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
109 โรงเรียนห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง
110 โรงเรียนบ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง 055-293102
111 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา วังทอง
112 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง
113 โรงเรียนบ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
114 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง
115 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง แม่ระกา วังทอง
116 โรงเรียนบ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง
117 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง
118 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง 087-9949932
119 โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
120 โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง
121 โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง -
122 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
123 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
124 โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง -
125 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง --
126 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
127 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
128 โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง
129 โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
130 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง
131 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง
132 โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
133 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
134 โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง
135 โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง 055992426
136 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
137 โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง
138 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง
139 โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง
140 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง
141 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง
142 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง
143 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง 0-5539-9112
144 โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง
145 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง
146 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรย้อย เนินมะปราง
147 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง
148 โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง
149 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง
150 โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง