โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ผู้บริหาร

นายกมล สุมาลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2017
ปรับปรุง 01/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 99904
Page Views 143277
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
2 โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม
3 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม
4 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม
5 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
6 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
7 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
8 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 055296297
9 โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
10 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
11 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
12 โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 055-391-069
13 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 0-5539-1123
14 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม
15 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม บ้านไร่ บางกระทุ่ม
16 โรงเรียนวัดไพรสุวรรณ บ้านไร่ บางกระทุ่ม
17 โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม 0882774348
18 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
19 โรงเรียนวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม
20 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม
21 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม 055-294189
22 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
23 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม 0813795959
24 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
25 โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
26 โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
27 โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
28 โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
29 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
30 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
31 โรงเรียนวัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม
32 โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
33 โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
34 โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
35 โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
36 โรงเรียนบ้านบึงช้าง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
37 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
38 โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
39 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ชัยนาม วังทอง
40 โรงเรียนวัดไชยนาม ชัยนาม วังทอง
41 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
42 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชัยนาม วังทอง 0-5531-1129
43 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง 0-8970-6320-9
44 โรงเรียนบ้านดินทอง ดินทอง วังทอง
45 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง 055310209
46 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ท่าหมื่นราม วังทอง
47 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง
48 โรงเรียนบ้านดงน้อยปลั่งทองคำวิทยา ท่าหมื่นราม วังทอง
49 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
50 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง
51 โรงเรียนบ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง
52 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลาง วังทอง
53 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ บ้านกลาง วังทอง
54 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง
55 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง
56 โรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง 0-55-989-240
57 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง 055234428
58 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง
59 โรงเรียนบ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง
60 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านกลาง วังทอง
61 โรงเรียนบ้านซำหวาย บ้านกลาง วังทอง 086-2020
62 โรงเรียนบ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง
63 โรงเรียนบ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง
64 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง
65 โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี วังทอง
66 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง
67 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง
68 โรงเรียนบ้านหนองงา พันชาลี วังทอง
69 โรงเรียนสามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง
70 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
71 โรงเรียนบ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง
72 โรงเรียนบึงราชนก วังทอง วังทอง
73 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
74 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง วังทอง
75 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง 055-311026
76 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง 055-312518
77 โรงเรียนบ้านวังพรม วังทอง วังทอง
78 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง
79 โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง
80 โรงเรียนบ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง
81 โรงเรียนสฤษดิ์เสนา วังนกแอ่น วังทอง
82 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง
83 โรงเรียนบ้านน้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง 08-1280-4817
84 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง 055310212
85 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง 055-310215
86 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง
87 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง
88 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง
89 โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง
90 โรงเรียนบ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง
91 โรงเรียนบ้านวังประดู่ วังพิกุล วังทอง
92 โรงเรียนวัดวังพิกุล วังพิกุล วังทอง
93 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง
94 โรงเรียนวัดทางลัด วังพิกุล วังทอง
95 โรงเรียนวัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
96 โรงเรียนบ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง 0-1953-6837
97 โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง
98 โรงเรียนบ้านสะเดา หนองพระ วังทอง
99 โรงเรียนบ้านคลองแร่ หนองพระ วังทอง
100 โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง
101 โรงเรียนบ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง
102 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา วังทอง
103 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม แก่งโสภา วังทอง
104 โรงเรียนบ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง
105 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง
106 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง
107 โรงเรียนบ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
108 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง
109 โรงเรียนบ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง 055-293102
110 โรงเรียนห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง
111 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง
112 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง แม่ระกา วังทอง
113 โรงเรียนบ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง
114 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง
115 โรงเรียนบ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
116 โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
117 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง 055-009239
118 โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง -
119 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง
120 โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง
121 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
122 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
123 โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง -
124 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง --
125 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
126 โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
127 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
128 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง
129 โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง
130 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง
131 โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
132 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
133 โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง
134 โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง
135 โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง
136 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง
137 โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง 055992426
138 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
139 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง 0-5539-9112
140 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง
141 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง
142 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง
143 โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง
144 โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง
145 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง
146 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง
147 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง
148 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรย้อย เนินมะปราง
149 โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง