โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 60) 01 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 296) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 544) 03 ม.ค. 64
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 435) 25 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำและผู้ช่วยนักการภ (อ่าน 203) 28 ต.ค. 63
รับสมัครพนักงานทำรวามสะอาดห้องน้ำและผู้ช่วยนักการภารโรง (อ่าน 183) 21 ต.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 427) 13 ต.ค. 63
E-book ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง (อ่าน 323) 23 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง แนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 497) 11 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการป้องกันโรคโควิด 2019 (อ่าน 386) 01 ก.ค. 63
แนวทางเปิดปิด สถานศึกษา ตามมารตรการแ้องกันโรคโควิด 2019 (อ่าน 318) 01 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง แนวทางการ เปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 657) 28 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง มาตรการการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 569) 28 มิ.ย. 63
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกร้านค้าผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านเนินมะปราง (อ่าน 329) 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 286) 11 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 573) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ IEP และ ห้องกีฬา (อ่าน 1444) 01 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียน (อ่าน 694) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ (IEP) และห้องเรียนกีฬา (อ่าน 831) 25 พ.ค. 63
แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์สำหรับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดการศ (อ่าน 270) 11 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1309) 29 เม.ย. 63
แนวทางการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 318) 18 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เลื่อนการสอบวัดแววความสามารถนักเรียนระดับชั้นป.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ (อ่าน 322) 18 มี.ค. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนและปรับสภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 246) 22 ม.ค. 63
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ (อ่าน 40) 13 ม.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 303) 13 ม.ค. 63
กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 538) 23 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 671) 07 ก.พ. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 806) 01 พ.ค. 61
นิทรรศการ STEM 2560 (อ่าน 92) 29 มี.ค. 61
ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2560 (อ่าน 899) 30 พ.ย. 60
กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560 (อ่าน 768) 30 พ.ย. 60