โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์
ระดับชั้นอนุบาล 2-3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สอบวัดแวว นักเรียนม.1 วันที่ 3 เมษายน 2564
เข้าค่ายอบรมปรับสภาพนักเรียน ม.1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ทุกระดับชั้นเปิดเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 59 ครั้ง