โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ด้วยโรงเรียนบ้านเนินมะปราง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของทางโรงเรียนและสิทธิเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาล 1-3          วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 10 พฟษภาคม 2561
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เวลา 08.30 น.
และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเข้าปรับสภาพนักเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 597 ครั้ง