โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ IEP และ ห้องกีฬา (อ่าน 717) 01 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียน (อ่าน 236) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ (IEP) และห้องเรียนกีฬา (อ่าน 395) 25 พ.ค. 63
แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์สำหรับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดการศ (อ่าน 38) 11 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 876) 29 เม.ย. 63
แนวทางการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 120) 18 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เลื่อนการสอบวัดแววความสามารถนักเรียนระดับชั้นป.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ (อ่าน 89) 18 มี.ค. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนและปรับสภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 88) 22 ม.ค. 63
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ (อ่าน 9) 13 ม.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 89) 13 ม.ค. 63
กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 348) 23 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 385) 07 ก.พ. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 598) 01 พ.ค. 61
นิทรรศการ STEM 2560 (อ่าน 82) 29 มี.ค. 61
ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2560 (อ่าน 684) 30 พ.ย. 60
กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560 (อ่าน 558) 30 พ.ย. 60