โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 242) 23 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 262) 07 ก.พ. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 495) 01 พ.ค. 61
นิทรรศการ STEM 2560 (อ่าน 52) 29 มี.ค. 61
ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2560 (อ่าน 559) 30 พ.ย. 60
กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560 (อ่าน 475) 30 พ.ย. 60