การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ (พรบ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ1
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ2