โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิตติกา มัชฌิมา (อีฟ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 78
อีเมล์ : Kittika6132@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2561,00:00 น.   หมายเลขไอพี : 125.25.223.52


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล